ไทยแอดไวซ์

แชร์อินเทอร์เน็ต ภาคสอง

แชร์อินเทอร์เน็ตด้วย
Vicomsoft Internet Gateway 6.6.3

     หลังจากที่เขียนบทความเรื่อง Winroute ไปแล้ว ก็มีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก ทั้งนำไปใช้และลอกบทความไป : ) อันหลังนี่รู้สึก
เสียใจจริงๆ แต่ปัญหาของ Winroute คือมันต่อโมเด็มได้ตัวเดียวเท่านั้น ยังพอมีตัวอื่นๆที่ต่อโมเด็มได้หลายตัว แต่ปัญหาของพวก
ที่ต่อโมเด็มได้หลายตัวคือ ใช้ความสามารถของ Multi Link ของ Microsoft ซึ่งมีข้อจำกัดในการเชื่อมต่อที่ ISP ต้องรองรับด้วย
อีกอย่างคือยังไม่มีตัวไหนที่ใช้ได้ดีๆเลย ตอนนี้ผมได้เจอตัวหนึ่งที่ลองอ่านดูความสามารถบนเวปเขาแล้วรู้สึกว่าจะใช้งานได้ดีเลยเอา
มาลองดู ปรากฏว่าได้ผลดีจริงๆ จึงได้นำมาแนะนำท่านในวันนี้

ข้อดีของ VIG คือ

1. สามารถแชร์อินเทอร์เน็ตได้ โดยที่เครื่องลูกข่ายใช้งานได้ทันที และทุกโปรแกรม (เหมือน Winroute)
2. สามารถต่อโมเด็มได้มากกว่าหนึ่งตัว
3. มี DHCP ที่ช่วยแจกจ่าย IP Address ให้ทุกเครื่อง รวมถึงเครื่องแม่ข่ายด้วย
4. การโหลดข้อมูล จะเฉลี่ยออกทั้งสองโมเด็ม (โปรแกรมจะเลือกโมเด็มตัวที่ว่างเพื่อโหลดไฟล์นั้นๆ ผ่านตัวใด
    ตัวหนึ่ง แต่ไม่ได้แบ่งไฟล์หนึ่งไฟล์โหลดผ่านทั้งสองโมเด็ม)
5. เมื่อสายหลุดสายใดสายหนึ่ง การใช้งานอินเทอร์เน็ตก็จะไม่ติดขัด และสามารถติดต่อสายที่หลุดไปได้อีกครั้ง

ความรู้พื้นฐาน

1. การติดตั้ง LAN Card
2. Private IP Address
3. การเซ็ตค่า IP Address ของ LAN Card

หลักการทำงานคร่าวๆของ VIG

     โปรแกรม VIG ทำงานอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แต่มันจะทำตัวคล้ายกับเป็นเครื่องเครื่องหนึ่ง มีตัว Port ที่ทำหน้าที่
เหมือนเป็นการ์ดแลนที่อยู่บนเครือข่ายอีกใบหนึ่ง ที่ตัว VIG นี้เองจะเป็นเสมือน Server ตัวจริงที่คอยบริการเครื่องลูกข่าย และแจก
จ่าย IP Address ออกไปให้ทั้งเครื่องแม่ข่ายและเครื่องลูกข่าย การเซ็ตอัพนั้นก็ไม่ยากเย็นนัก ลองทำตามตัวอย่างกันเลย

กรณีตัวอย่าง ข้อกำหนดดังนี้

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง
2. การ์ดแลน จำนวน 2 ใบ
3. HUB จำนวน 1 ตัว (ใช้ 2 Port เท่านั้น)
4. กลุ่ม IP Address ที่ใช้คือ 10.11.43.1 ถึง 10.11.43.254
5. โมเด็ม จำนวน 2 ตัว

มีขั้นตอนการเซ็ตค่าดังนี้

1. เตรียมโปรโตคอล TCP/IP ของการ์ดแลน ทั้งเครื่องแม่ข่ายและลูกข่าย
2. ติดตั้งโปรแกรม Vicomsoft Internet Gateway 6.6.3
3. Add Port โมเด็มสำหรับใช้ติดต่ออินเทอร์เน็ต
4. Add Port Ethernet สำหรับเป็น Gateway และ DHCP
5. ตั้งค่า Preference สำหรับการทำงานของ DNS และ Teaming
6. สั่งให้โปรแกรมทำงานเป็น Gateway

     สำหรับตัว VIG 6.6.3 นั้นคงจะเก่าไปหน่อย คาดว่าตัวใหม่เวอร์ชั่น 6.7.0 ก็คงจะไม่ต่างกันเท่าไหร่นัก เอาความเข้าใจจากตัว
6.6.3 ไปใช้คงไม่ยาก ขอบคุณที่ติดตามอ่านครับ

5 พ.ย. 43

© 2000 Thaiadvice.com